Home » Tingens tyngd

Tingens tyngd

Jag är skoningslös då jag rensar, på dammiga hyllplan och i de halvfulla kartongerna på vinden.
När livet trycker i bröstet känner jag en förtröstan i att frigöra mig från tingens tyngd.

Det jag kan släppa,
vill jag så också göra.

Det jag inte kan,
får jag överlämna åt tiden att långsamt avtäcka.

Jag heter Tuva Minna Linn, på Northern Sisters skriver jag främst texter som bygger på betraktelser utifrån inre upplevelser, men också hur jag tolkar verkligheten. Resultatet blir ofta själfullt, rått och emellanåt kanske en aning gåtfullt. Du som önskar är välkommen att kontakta mig på tuvaminnalinn@northernsisters.se.

5 Comments