Home » ”This is what I like about photographs. They`re proof that once, even if just for a heartbeat, everything was perfect”

”This is what I like about photographs. They`re proof that once, even if just for a heartbeat, everything was perfect”

Quote – Jodi Picoult

Jag heter Tuva Minna Linn, på Northern Sisters skriver jag främst texter som bygger på betraktelser utifrån inre upplevelser, men också hur jag tolkar verkligheten. Resultatet blir ofta själfullt, rått och emellanåt kanske en aning gåtfullt. Du som önskar är välkommen att kontakta mig på tuvaminnalinn@northernsisters.se.

8 Comments