Home » Huden

Huden

 

Huden.

Punktvis fattas den mig helt.
Ett ord, en blick (en utebliven blick), ett möte med den egna spegelbilden.
Allt tränger in.

Huden.

Punktvis täckt av pansar, starkt som skalet på en sköldpadda som levt i 100 år.

Jag heter Tuva Minna Linn, på Northern Sisters skriver jag främst texter som bygger på betraktelser utifrån inre upplevelser, men också hur jag tolkar verkligheten. Resultatet blir ofta själfullt, rått och emellanåt kanske en aning gåtfullt. Du som önskar är välkommen att kontakta mig på tuvaminnalinn@northernsisters.se.

2 Comments