Home » 180917

180917

 

September.
Jag har väntat på dig.
På löftena du viskade om under försommarens stickande ljus och högsommarens tryckande hetta.
Dubbelvikt på stigarna som leder genom skogen,
har jag väntat på dig.
Liggandes på rygg i torkat gräs.
På toaletter,
i min bil,
och med dörren till mitt arbetsrum stängd.

Det var sommaren då allting brann.

Och jag har tänkt på ensamheten.
Hur jag aldrig känt den så starkt,
som då jag fött ett barn och då jag brutit ett löfte.

Jag heter Tuva Minna Linn, på Northern Sisters skriver jag främst texter som bygger på betraktelser utifrån inre upplevelser, men också hur jag tolkar verkligheten. Resultatet blir ofta själfullt, rått och emellanåt kanske en aning gåtfullt. Du som önskar är välkommen att kontakta mig på tuvaminnalinn@northernsisters.se.

6 Comments