Vi kan alla göra något

Just nu blir Paolo Roberto med all rätt en symbol för något förlegat, något så jävla rutten som måste förändras. Det handlar inte om lust, det handlar om makt. Mitt förakt för denna man och andra människor som honom går inte att beskriva. Jag kommer aldrig vara för att en människa kan köpa en annan människas kropp. Jag kommer aldrig vara för en legalisering av prostitution. Det är bevisat att de länder som valt den vägen har en mycket större andel trafficking och dessutom fler fall av våld mot kvinnor. Det bidrar helt enkelt till en unken kvinnosyn där kvinnan ses och behandlas som ett objekt. Det ett fåtal procent människor väljer av egen vilja ska inte berättiga utnyttjandet av vad de återstående procenten får uthärda.

Sedan några år tillbaka har jag gjort ett par pro bono fotograferingar till förmån för Noomi. Jag har även skänkt bilder till deras boende och gett bidrag. Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi erbjuder skyddat boende och en utslusslägenhet. De bedriver även uppsökande och utåtriktat arbete och ger stöd till kvinnor utanför boendet.

Det är omöjligt att göra allt men vi kan alla göra något. Jag väljer att höja min röst, att markera och att även ge ett ekonomiskt bidrag på hemmaplan för att hjälpa de som behöver det. Vad kan du göra?

 

 

 


No Comment

Comments are closed here.

Translate »